Logo studio dentistico Roma Mazzei,dentista Roma.

MAZZEI

IN ODONTOIATRIA

CARICAMENTO

Dentista a Roma Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης τῆς τε ἄλλης. Ἃ δ’ ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα.

 WE AREOur Purpose is to take care of your smile

visita dentista romaDentista Roma
Studio Dentistico Roma Dott. Mazzei 

IL NOSTRO STUDIO A ROMA

Dal 1991 Primario Centro di Odontoiatria e tra gli Studi Professionali più Accreditati della Capitale

EMERGENZA DENTISTA ROMA

Servizio di emergenza odontoiatrica a Roma, clicca qui e compila il form per essere contattato

SU DI NOI

Clicca per Scoprire i Commenti e Recensioni Lasciate dai Nostri Pazienti Tramite i vari Social Network

PERCHÉ SCEGLIERCI

L’esperienza, quella sottoposta al vaglio quotidiano ed all’autovalutazione senza scuse, ma soprattutto…

TEAM

SERVIZI
Icona Dentista Roma Parodontologia

Parodontologia

 

La cura delle strutture ossee, della gengiva e dei tessuti che sostengono il dente durante la sua vita.

Icona Implantologia Dentista Roma

Implantologia

 

Impianti in puro titanio per sostituire i tuoi denti naturali mancanti, in stile Ironman!

Icona Protesi Dentaria

Protesi

 

Corone in ceramica, in zirconio, ponti, intarsi e tanto altro.. Scopri la soluzione ideale per proteggere i denti e per sostituire quelli mancanti.

Icona Apparecchio Ortodonzia

Ortodonzia

 

Ortodonzia Classica, Linguale e Invisibile Rimovibile scegli la soluzione adatta a te per allineare e correggere il tuo sorriso.

Icona Pedodonzia Dentista Roma per bambini

Dentista per Bambini

 

Perché non è mai troppo presto per iniziare a prendersi cura della propria salute orale!

Icona Chirurgia Orale

Chirurgia

 

Disponiamo di una struttura all’avanguardia in grado di trattare i casi in cui si necessità l’intervento chirurgico.

Icona Endodonzia Roma

Endodonzia

 

Anche se il dente presenta una carie profonda con distruzione massiva o ha subito un trauma, può essere conservato attraverso questa pratica.

Icona Estetica Dentale

Estetica

 

Sbiancamento dentale professionale in studio o domiciliare, Faccette scopri tutte le pratiche per migliorare il tuo sorriso.Ambasciate

Convenzioni sanitarie con dentista Mazzei & Partners - Ambasciate

Enti Pubblici e Privati

Convenzioni sanitarie con dentista - Enti Pubblici - Palazzo

Assicurazioni

Convenzioni Assicurazioni sanitarie con dentista - Oms

Clicca qui per scoprire la lista completa delle convenzioni.

Dentista a Roma Dott. Giovanni Mazzei

Nei pressi di Termini il tuo Dentista a Roma centro. Dentista Dott. Giovanni Mazzei

Nello studio dentistico Mazzei si effettuano visite, ci sono tanti medici specializzati in tutti i campi dell’odontoiatria e tanti dentisti bravi con i bambini e molto altro ancora.

State cercando un dentista a Roma centro che si prenda attentamente cura del vostro sorriso? A pochi passi dalla Stazione Termini, in una delle zone più centrali della Capitale, gli Studi Mazzei & Partners sono la soluzione ottimale per pazienti di ogni età. Dal 1991 Primario Centro di Odontoiatria, lo studio dentistico a Roma offre un’ampia proposta di trattamenti per adulti e bambini, grazie al nostro team di dentisti specializzati in conservativa, implantologia avanzata, parodontologia, endodonzia, dentista per bambini, ortodonzia, Chirurgia orale e molto altro ancora.L’entusiasmo, la dedizione senza pause, l’indifferenza alla fatica, la centralità delle persone è la chiave del successo dello studio dentistico Mazzei. In 25 anni di servizio, la qualità e l’innovazione delle cure offerte da ogni dentista e collaboratore dello studio, hanno consentito ad ormai più di qualche migliaio di nostri pazienti di conservare e vedersi restituiti il sorriso, che ha contribuito ad acquisire maggior disinvoltura e fiducia in se stessi. Il tuo dentista a Roma di fiducia!

Dentista a Roma Termini – studio dentistico al centro di Roma.

Per soddisfare a pieno le esigenze di pazienti di tutte le età, lo Studio dentistico Mazzei & Partners offre un’ampia proposta di servizi. Dentisti specializzati altamente qualificati e continuamente aggiornati. Ben 5 sale operatorie dentistiche, la fila e attese non sarà più un vostro problema. Tecniche e apparecchiature all’avanguardia, qualità e sicurezza ai massimi livelli con standard certificati, attenzione ai materiali di qualità e tecniche aggiornate. Trattamenti specialistici completi per la cura e l’estetica del cavo orale. Ambienti rilassanti e confortevoli.Tariffe trasparenti, convenzioni con le principali aziende e assicurazioni sanitarie, prima visita, Posizione centrale. Potrai raggiungere il tuo dentista facilmente con i mezzi pubblici, metropolitana Piazza Vittorio Emanuele II o Termini. Il tuo nuovo dentista di fiducia ti aspetta, prenota la tua visita! Affidati al dentista Mazzei e collaboratori! Troverai un dentista per tutte le tue esigenze.

I punti di forza del tuo nuovo dentista a Roma

Qualità, competenza, cortesia e professionalità rappresentano quegli aspetti imprescindibili che sia i nostri medici dentisti, sia tutto il personale impiegato, si prefiggono di raggiungere. In un clima professionale ma caldo, scoprirete la nuova dimensione dell’andare dal dentista. Questi e molti altri sono i punti di forza del nostro studio dentistico a Roma centro:

 • Personale specialistico altamente qualificato e continuamente aggiornato.
 • Trattamenti specialistici completi per la cura e l’estetica del cavo orale.
 • Ambienti rilassanti e confortevoli;
 • Tariffe trasparenti e prima visita;
 • Posizione centrale ( dentista Roma centro) vicino alla stazione Termini;
 • Ben 5 sale operatorie, la fila non sarà più un vostro problema;
 • Laboratorio odontotecnico perfettamente attrezzato;
 • Qualità e sicurezza ai massimi livelli con standard certificati;

Inoltre, nel nostro studio dentistico a Roma disponiamo di apparecchiature elettromedicali di ultima generazione, tanto nella sezione diagnostica quanto in quella operativo-terapeutica, e queste a loro volta sempre aggiornate per ognuna delle discipline attuate. Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata alle nostre tecnologie.

Servizio di emergenza dentista a Roma

Hai bisogno urgentemente di un dentista a Roma? Sei nel posto giusto. Per assicurarsi il benessere dei pazienti in qualunque momento della giornata, gli Studi Mazzei & Partners mettono a vostra completa disposizione, un servizio di emergenza dentista, permettendovi così,  di avere un appuntamento con uno specialista non appena si presenti un dolore o un problema odontoiatrico di qualunque tipo. Un servizio del tutto unico nella Capitale, che ci rende unici tra gli studi dentistici a Roma.

DENTISTA ROMA CENTRO – STUDIO DENTISTICO MAZZEI & PARTNERS

Se cerchi un Dentista a Roma Centro, scopri il nostro Studio

Roma Dentista home page poltrona dentista roma

DOVE SIAMO

Indirizzo: Via Napoleone III, 58, 00185, Roma RM
(Zona Roma Centro / Termini / Esquilino)

CONTATTI

Telefono: +39 06 444 0656

Email: [email protected]

Whatsapp: +39 393 054 0923

ORARI DI APERTURA

Lunedì – Venerdì | 09:00 – 19:00

Sabato | 10:00 – 18:00


STUDIO DENTISTICO MAZZEI & PARTNERS

Stai cercando un buon dentista a Roma Centro? Siamo il Centro Primario di Odontoiatria a Roma Termini dal 1991.
Grazie all’esperienza e le più moderne tecnologie presenti in Studio offriamo a tutti i pazienti le migliori cure odontoiatriche disponibili.

Ogni piano di cure viene sottoposto alla stretta supervisione del Direttore Sanitario, il Dott. Giovanni Mazzei, dentista, chirurgo e implantologo iscritto all’Albo degli Odontoiatri n. 6805.

Qualità, competenza, cortesia e professionalità rappresentano quegli aspetti irrinunciabili che l’intero staff si prefigge di raggiungere.

Quali sono i vantaggi del nostro Studio Dentistico a Roma 

La somma dei nostri punti di forza rappresenta l’unicità che ci contraddistingue.

 • Ampio personale sempre disponibile in Studio, 10 dentisti con diverse specializzazioni, 3 assistenti alla poltrona e 6 amministrativi.
 • Staff poliglotta, riceviamo anche pazienti stranieri in Inglese, Spagnolo, Cinese, Tedesco e Russo.
 • 5 poltrone operative che moltiplicano le disponibilità giornaliere in agenda, senza lunghe attese e servizio immediato di emergenza.
 • Sicurezza e materiali di qualità ai massimi livelli con tecniche e apparecchiature certificate all’avanguardia, sempre in aggiornamento.
 • Posizione centrale a Roma, facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici.
 • Tra gli Studi dentistici più recensiti in Italia su Google con voto 4.9.
schermi poltrona dentista roma mazzei

DENTISTA ROMA CENTRO TERMINI – STUDI MAZZEI & PARTNERS

I NOSTRI SERVIZI

Il nostro team medico è stato scelto per risolvere qualsiasi problema odontoiatrico. Per questo motivo possiamo erogare servizi di:

 • IMPLANTOLOGIA AVANZATA – Impianti dentali in viti che sostituiscono la radice di uno o più denti mancanti.
 • PARODONTOLOGIA – Cura della parodontite. La malattia gengivale cronica che causa la perdita prematura dei denti.
 • PROTESI DENTARIE – Mantenimento e ripristino delle funzioni masticatorie ed estetiche.
 • ORTODONZIA  – Montaggio apparecchio mobile, fisso o invisibile.
 • CHIRURGIA ORALE – Estrazione dei denti del giudizio, impianti e rigenerazione ossea.
 • ENDODONZIA – La cura canalare o devitalizzazione quando la polpa dentale viene colpita da gravi infezioni, necrosi o ripercussioni acute.
 • PEDODONZIA – Dentista per bambini. Specializzati nella cura e prevenzione dell’età infantile fino all’adolescenza (14-15 anni circa).
 • ESTETICA DENTALE – Sbiancamento e faccette dentali per avere un sorriso più bianco e allineato.

TEAM DI DENTISTI A ROMA CENTRO

Dott.ssa Silvia Lattarulo

Dentista, Ortodontista, Ortognatodonzia, Gnatologia, Posturologa

Scopri di più

Dott.ssa Sara Schettini

Dentista, Ortodontista, Ortognatodonzia

Scopri di più

Dott. Alessio Squitieri

Dentista per Bambini, Pedodontista, Conservativa.

Scopri di più

Dentista Roma Endodonzia Conservativa Luca Nocita

Dott. Luca Nocita

Dentista, Endodonzia, Conservativa, Chirurgia

Scopri di più

Dott.ssa Giulia Paolini

Igienista Dentale, Conservativa.

Scopri di più

ASO Assistente alla poltrona Inga U

ASO Inga U.

Assistente Studio Odontoiatrico.

Scopri di più


Dove Siamo a Roma Centro

Lo Studio Dentistico Mazzei & Partners è ubicato a Roma Centro, più precisamente nel quartiere Esquilino, facilmente raggiungibile a piedi da Termini e Piazza Vittorio Emanuele II. Potete cercare direttamente su Google Maps.

COME RAGGIUNGERCI

A PIEDI

Lo Studio è a 10 min di camminata dalla Stazione Termini, 15 min da Porta Maggiore e San Lorenzo, 20 min da San Giovanni.

AUTO / MOTO

8 min da Colosseo, 10 min da Stazione Tiburtina, 15 min da Trastevere.

Il parcheggio è a pagamento dal Lunedì al Sabato, dalle 09:00 alle 19:00.

METROPOLITANA

Metro A “Vittorio Emanuele”, 8 min da San Giovanni, 14min da Lepanto, 17 min da Tuscolana.

Metro B fermata “Stazione Termini”, 18 min da Tiburtina e Ostiene Piramide.

TRAM / AUTOBUS

Linea 5 (37 min da Centocelle Gerani). Linea 14 (23 min da Prenestina / Tor de Schiavi). Autobus 360, 910 (32min da Parioli)

Prenota la tua Visita!

Nome e Cognome

Il tuo indirizzo email

Il tuo numero di telefono

Motivo della prenotazione

Preferenza di data e orario

Utilizzando questo modulo accetti la memorizzazione e la gestione dei tuoi dati.